Reklama

Meteoradar pro Českou republiku online

Meteorologický radar ČHMU - aktuální data


Jedným z nástrojov využívaných pri prognóze vývoja počasia je meteorologický rádiolokátor (ďalej len meteoradar). Ten funguje na základe odrazu (rozptylu) elektromagnetického pulzu na vode či ľadových kryštálov obsiahnutých v oblačnosti. Radar odrazený impulz prijme a na základe jeho intenzity a času medzi vyslaním a prijatím pulzu vyhodnotí vzdialenosť a intenzitu prebiehajúcich zrážok.

K výstavbe prvého radaru pracujúceho na tomto princípe na území dnešnej Českej republiky došlo v rokoch 1978 – 1979. Prototyp meracieho zariadenia však experimentálne fungoval už od roku 1971 priamo z budovy ČHMÚ. V súčasnosti pokrývajú Českú republiku 2 radary umiestnené v stredných Čechách (Brdy) a na strednej Morave (Skalky u Protivanova) s meracím zariadením v nadmorskej výške 916, resp. 767 m.

Meteoradar zobrazuje tzv. svetový čas, čiže ten, ktorý panuje na nultom poludníku. Prepočítanie času na stredoeurópsky musíte urobiť sami, a to prirátaním 2 hodín v období, kedy je u nás letný čas, a 1 hodiny v období zimného času. Ak sa niektorá časť mapy zobrazuje sivo, nie sú z tej časti dostupné dáta. Pri vyhodnocovaní radarových dát majte na pamäti, že vyobrazené úhrny zrážok sú len orientačné.

Meteoradar je převzat ze stránek radar.bourky.cz, kterou provozuje Český hydrometerologický ústav.