Radar búrky - úhrn zrážok


Jedným z nástrojov aktuálne využívaných pri prognóze vývoja počasia, zrážok a búrom je meteorologický rádiolokátor (ďalej len radar). Ten funguje na základe odrazu (rozptylu) elektromagnetického pulzu na vode či na ľadových kryštáloch obsiahnutých v oblačnosti. Radar tento odrazený impulz prijíma a na základe jeho intenzity a času medzi vyslaním a prijatím pulzu vyhodnotí vzdialenosť a intenzitu prebiehajúcich zrážok.

Radar zobrazuje tzv. svetový čas, teda ten, ktorý panuje na nultom poludníku. Prepočítanie času na stredoeurópsky si musíte urobiť sami, a to pripočítaním 2 hodín v období, kedy je u nás letný čas, a 1 hodiny v období zimného času. Pokiaľ sa niektorá časť mapy zobrazuje ako sivá, nie sú z nej dostupné údaje. Pri vyhodnocovaní aktuálnych radarových údajov majte na pamäti, že vyobrazené úhrny zrážok sú iba orientačné.

Zdroj: www.radareu.cz.

Radarové informacie Európa - www.radareu.cz
Radarové informacie Slovensko - shmu.sk
Radarové informacie ČR - chmi.cz
Radarové informacie Německo - dwd.de
Radarové informacie Polsko - imgw.pl
Radarové informacie Španěsko - aemet.es
Radarové informacie Velká Británie - metoffice.gov.uk
Radarové informacie Rumunsko - inmh.ro
Radarové informacie Švédsko - smhi.se